باشگاه خبرنگاران/ مجمع الجزایر گالاپاگوس در اقیانوس آرام محل زندگی یک گونه از لاک پشت بسیار کمیاب است.

کارشناسان حیات وحش برای احیای این حیوان در حال انقراض تلاش می‌کنند. آنها پانزده لاک پشت گالاپاگوس را به یک محل امن برای پرورش بردند و پس از چندین سال دوباره به گالاپاگوس بازگرداندند.