آخرین خبر/ ورزش مهیج اسلالوم اسکیتینگ در خیابان های زیبای مسکو