باشگاه خبرنگاران/ زرافه ها برای جلب توجه و نشان دادن قدرت مقابل یکدیگر از گردن خود استفاده می‌کنند و با آن ضربات محکمی را به یکدیگر می‌زنند تا برای زرافه های ماده قدرتشان را به نمایش بگذارند.

این صحنه نادر و غیرمعمول توسط یکی از گردشگران پارک ملی کروگر در افریقای جنوبی که در حال تماشای چریدن دو زرافه بود ضبط شد، در این ویدئو به طور ناگهانی دو زرافه نر برای خودنمایی مقابل زرافه ماده شروع به جنگیدن با یکدیگر کرده و ضربات محکمی را به گردن بلند یکدیگر وارد کردند. اما ناگهان زرافه ماده بدون توجه صحنه را ترک می‌کند و زرافه ماده منتظر برنده نمی‌ماند.