آخرین خبر/ پرنده بازیگوشی که با راننده ون شوخیش گرفته