آخرین خبر/ واکنش جالب سگ ها به صدای دعوای یک زن و شوهر