باشگاه خبرنگاران/ ایتا (Eta) نام سریعترین دوچرخه جهان است که توسط تیمی از مهندسان و دانشجویان سراسر دنیا ساخته شده و توانسته با تنها ۲۵ کیلوگرم وزن و طراحی خاصی که دارد رکورد سریعترین دوچرخه را از آن خود کند.