مهر/ استاد فاطمی نیا: اگر نادانی حرف بی‌ربطی زد، اصلا شما گوش نده!