راه راه/ اگرچه سخت است ولی باید باور کرد که «نیویورک تایمز هم از خودشونه». این رسانه در گزارشی یکسویه و مغرضانه با انتشار گزارشی مدعی شد که در سیل اخیر ژاپن تاکنون ۵۸ نفر کشته و تعداد بسیاری مفقود شده‌اند؛ و حتی پارا فراتر گذاشته و مدعی شده است در پاییز سال گذشته هم و سالهای قبل هم با وقوع سیل کلی ژاپنی کشته شده‌اند و با این حال دولت ژاپن هیچ تمهیدی برای آمادگی نیاندیشیده است. در حالی که همگی ما ذعان داریم این حرفها کذب محض است و سیل فقط برای ماست که صبح تا شب مرگ بر آمریکا می‌گوییم وگرنه در ژاپن سیل هم بیاید با آن برق تولید می‌کنند.
فلذا در ادامه برخی تصاویری که نیویورک تایمزِ خائن به آرمان ملت در گزارش خود منتشر کرده را توضیح میدهیم تا سیه روی شود هر که در او غش باشد، حتی نیویورک تایمز!


اگرچه نیویورک تایمز قصد داشته در این تصویر پیرمرد رنجور و گل‌آلود را بعنوان نمادی از آسیبهای سیل نشان دهد، اما حضور آن ال‌سی‌دی آخرین سیستم در تصویر -اگرچه مثل خورشید پشتش به ماست!- گویای پیشرفت تکنولوژیک یاپن است.
صافکاری در شرایط سخت! این تیتری‌ست که می‌شود برای این تصویر انتخاب کرد. تصویری که نشان‌دهنده شوق به کار و فعالیت در مردم ژاپن است.
یا راهی خواهم یافت، یا راهی خواهم ساخت. در حالی که ما بدبختها از این جمله فقط در کپشن اینستاگرام استفاده میکنیم، ژاپنی‌ها اینگونه در دل جنگل مسیرهای صعب العبور ایجاد میکنند و به سمت خوشبختی قدم برمیدارند.


قفسه‌ها پر هستند. سیل تا داخل فروشگاه آمده اما مهم این است که قفسه‌ها پر هستند. نیویورک تایمز خائن! این زیبایی‌ها را هم ببین. خودت را چند فروختی؟!


حتی در کنار خرابه؛ حتی وقتی سرتاپایشان گل است نگاه به آینده و نگاه به دور دستها و برنامه‌ریزی برای فردای بهتر را فراموش نمیکنند. همین ژست این جوان ژاپنی نشان‌دهنده فرق ما بدبختها با آنهاست.به خانه بر میگردیم! این برای ما اسم یک برنامه تلویزیونی‌ست اما برای آنها نوید بودن در کانون گرم خانواده وبعد از یک روز کار سخت است. مهم نیست سیل آمده، مهم نیست خانه‌ها خراب شده، مهم نیست شهر نابود شده، مهم این است که هنوز خانواده هست و رد ژاپنی با هندوانه‌ای آویزان به موتور به سمت خانه می‌رود.


کوچک، زیباست! این شعار را هیچوقت نباید فراموش کرد. ژاپنی‌ها با یک کارتن اینطور برای خود خانه میسازند. خانه‌ای کوچک و زیبا! (پسر ماله رو عوض کن، خش برداشت!)