باشگاه خبرنگاران/ موتور سیکلتی که در کیف جا می‌شود!