باشگاه خبرنگاران/ نقص فنی موتور یک فروند هواپیما، منجر به سقوط آن شد. این هواپیما پس از وقوع نقص فنی در سیستم موتور، از کنترل خلبان خارج شد و در حاشیه یک بزرگراه سقوط کرد.