فرارو/ یک فوتبالیست روس هنگام تمرین در ورزشگاهی دچار صاعقه زدگی شد.