آخرین خبر/ به خطر انداختن جان یک کودک برای عکس گرفتن!