باشگاه خبرنگاران/ بی‌توجهی راننده‌ کامیون به اصول رانندگی در یکی از خیابان‌های «اگادیر» مراکش، حادثه ساز شد.
خودرو مذکور، حین حرکت به عقب با یک خودروی سواری تصادف شدیدی کرد و منجر به فروریزی دیوار یک مغازه و مجروح شدن سه تن شد.
در ادامه، جزئیات بیشتری از این اقدام دیوانه‌وار را مشاهده می‌کنید.