آخرین خبر/ این دو جوان اندونزیایی با فکر خلاق با استفاده از یک تیوپ عروسکی در سیل افراد را منتقل میکنند!