آخرین خبر/ کلیپی از وقوع یک گردباد در بیابان آمریکا