باشگاه خبرنگاران/ یک قلاده سگ هاسکی در خیابانی در چین به یک پسربچه شش ساله حمله کرد. این پسربچه توسط مردم نجات داده شد، اما از چند ناحیه به شدت آسیب دید.