باشگاه خبرنگاران/ نوع حرکات و رفتار میمون شباهت بسیاری به انسان‌ها دارد و همین امر موجب ایجاد نظریه‌های گوناگونی در خصوص پیدایش میمون‌ها شده است.
از جمله این همسانی‌ها می‌توان به سبک میوه خوردن میمون‌ها اشاره کرد که در ادامه جزئیات بیشتری از این شباهت میمون و انسان را در قالب فیلمی مشاهده می‌کنید.