خبرآنلاین/ چاله های عجیب و غریبی که در یکی از خیابان های چین دیده شده است.