باشگاه خبرنگاران/ به مناسبت ۲۳ ذی القعده روز زیارتی مخصوص امام رضا (ع)