فرارو/ مایکل تایلی 25 ساله در جریان بازدید از پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی صحنه نزدیک شدن ایمپالا به یوزپلنگ های کمین کرده پشت یک تپه موریانه را ضبط کرده است.وی می گوید: یوزپلنگ ها در حال استراحت بودند و گله ای از ایمپالاها چندین متر آنطرف تر، که یکی از ایمپالاها ناگهان از گله جدا شد و به سمت یوزها آمد. یوزپلنگ ها که متوجه این موضوع شدند خود را آماده حمله کردند و در یک فرصت مناسب به سمت شکار یورش بردند.مایکل گفت: ایمپالا به یکباره یوزپلنگ های در کمین را دید و پا به فرار گذاشت اما خیلی دیر شده بود و در یک تعقیب و گریز ایمپالای وحشت زده شکار شد.