فرارو/ بنکسی هنرمند مشهور دیوار‌نگار با ثبت اثری بر مترو لندن شهروندان را به استفاده از ماسک تشویق کرده است. ویدئویی در حساب اینستاگرام او منتشر شده که فردی را که تصور می‌شود خود این هنرمند مرموز باشد نشان می‌دهد. هویت بنکسی برای عموم مشخص نیست.

در این ویدئو او در لباس مبدل یک نظافت‌چی وارد مترو می‌شود و موش‌هایی را بر سطح داخلی واگن مترو ترسیم می‌کند.

یکی از این موش‌ها در حال عطسه کردن و دیگری در حال پاشیدن ژل ضدعفونی کننده است.

نام خود هنرمند هم بر دیوار پشت اتاق راننده مترو نوشته شده است. او نام این اثر را به کنایه گذاشته: اگر ماسک نزنید نمی‌گیرید.

همه مسافران وسایل نقلیه عمومی در لندن باید ماسک داشته باشند.