آخرین خبر/ رقص تابوتی ها این بار در امارات/ این گروه معروف رقص تابوت حالا با چندین هزار درهم و بدعوت یک رستوران در امارات به این کشور رفته تا مرغ ها را بدین گونه برای مشتریان رستوران سرو کنند.