برنا/ مدیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: پش بینی می شود از سطح 210 هکتار انگور با متوسط 5 تن درهکتار 1050 تن انگور برداشت گردد
اقبال گراوند افزود: با توجه به اینکه 10هکتار از باغات شهرستان به کاشت زردآلو اختصاص یافته است با پیش بینی برداشت 6/5 تن محصول درهکتار میزان 65 تن زردآلو برداشت خواهد شد وهمچنینبرداشت محصول هلو نیز با سطح کشت 2/5 هکتار 20 تن پیش بینی می گردد.
گراوند در پایان گفت: برداشت محصولات باغی تا اواسط تیرماه ادامه خواهد داشت.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar