ایرنا/ براساس آخرین آمار انتشار یافته، تورم ماهانه در اردیبهشت ماه ١٣٩۸ برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن یک درصد جمعیت و مساحت کشور جز استان‌های پیشتاز در نرخ صعودی تورم قرار دارد به طوری که این استان در اردیبهشت ماه ۹۸ هفتمین استان کشور از لحاظ بالابودن تورم نقطه به نقطه بود.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ٤.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با ٠.٣ درصد افزایش می‌باشد.
در این ماه نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۲.۱ درصد است که نسبت به کمترین میزان تورم استانی (هرمزگان) ۱.۸ درصد بیشتر است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٥٢, ١ درصد می‌باشد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان بوشهر (٦٥.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٤٣.٥ درصد) است.
نرخ تورم نقطه به نقطه استان کهگیلویه و بویراحمد ۶۲.۲ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۱۰.۱ درصد بیشتر است و این یعنی خانوارهای ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد به طور متوسط ۱۰.۱ درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٤.٢ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (٤١.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان¬ قم (٢٨.٦ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۸.۷ درصد است که ۴.۵ درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.
خانوارهای شهری
در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری کشور نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۴.۲ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با ۰.۲ درصد افزایش یافت.
در این ماه نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۳.۱ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۱.۵ درصد بیشتر است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ۵۰.۷ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر (۶۴.۱ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۴۲.۴ درصد) است.
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری استان کهگیلویه وبویراحمد ۶۰.۴ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۹.۷ درصد بیشتر است و این یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کهگیلویه و بویراحمد به طور متوسط ۹.۷ درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت ١٣٩۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩۸ برای خانوارهای شهری به عدد ۳۳.۷ درصد رسید.
بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۴۰.۳ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۲۷.۹ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۳۷.۷ درصد است که ۴ درصد نسبت به میانگین کشوری بالاتر است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در اردیبهشت ماه ۱۲.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
خانوارهای روستایی
در اردیبهشت ماه ١٣٩۸ تورم ماهانه برای خانوارهای روستایی کشور نسبت به ماه قبل ۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان ایلام با ۵.۳ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان عدد صفر را نشان می‌دهد.
در این ماه نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد ۰.۱ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۰.۹ درصد کمتر است.
درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۹.۶ درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان و ایلام (۷۰.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (۴۵.۹ درصد) است.
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ۶۶ درصد است که نسبت به میانگین کشوری ۶.۴ درصد بیشتراست و این یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کهگیلویه وبویراحمد به طور متوسط ۶.۴ درصد بیشتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت ماه ١٣٩۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩۸ برای خانوارهای روستایی کشور به ۳۷.۱ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۴۴.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان و البرز (۳۰.۸ درصد) است.
نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به خانوارهای روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۰.۷ درصد است که ۳.۶ درصد نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.همراهان عزیز ، آخرین اخبار استان کهگیلویه و بویراحمد را به صورت لحظه ای و فراجناحی در بسترهای زیر دنبال کنید :
آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در تلگرام :
http://t.me/joinchat/AAAAAEHe2Udy6NymWhYoJA
آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj.today
آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در سروش :
http://sapp.ir/yasuj.online
آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در ایتا :
http://eitaa.com/joinchat/158924800C1f20897277