آخرین خبر/ علی سیدزاده، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور تأکید کرد: شهروندان مراقب یخ‌زدگی کنتورهای آب باشند و به هیچ وجه روی کنتورهای یخ‌زده آب جوش نریزند.