تسنیم/ بررسی آمار بارش‌های سال آبی جاری در بین ۳۱ استان کشور نشان‌دهنده این است که پربارش‌ترین استان ایران تا امروز استان گیلان با ثبت ۵۰۲ میلیمتر بارش است.

بررسی آمار دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که بارش‌های سال آبی جاری تا امروز رشدی 7 درصدی نسبت به بارش‌های شدید سال گذشته در مدت مشابه داشته و میزان بارش‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا دوم بهمن‌ماه به 136.3 میلیمتر رسیده است.
در این بین، برخی استان‌ها بیش از این رقم و برخی نیز کمتر از آن، بارش داشته‌اند. بررسی آمار بارش‌های سال آبی جاری در بین 31 استان کشور نشان دهنده این است که پربارش‌ترین استان ایران تا امروز استان گیلان با ثبت 502 میلیمتر بارش است.
همچنین استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 337.1 میلیمتر بارش و مازندران با 334.5 میلیمتر بارش، به ترتیب دومین و سومین استان‌های پربارش کشور تا امروز هستند.
استان یزد نیز با ثبت 40 میلیمتر بارش در 122 روز ابتدایی سال آبی جاری، کم‌بارش‌ترین استان کشور تا امروز بوده است.