آخرین خبر/ آخرین وضعیت واریز سهمیه بنزین نوروزی از زبان وزیر نفت را ببینید.