آخرین خبر/ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: تا ۱۵ فروردین، مراکز پرتراکم جمعیتی را مانند بازارچه‌های سنتی، پاساژها و ... تعطیل اعلام کردیم.