فارس/ گروهی طلبه مشهدی چند روز است برای برگزاری مراسم غسل و کفن اموات کرونایی، داوطلبانه در غسالخانه حضور یافتند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید