فارس/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت جام از ۱۴ فوتی ناشی از مسمومیت الکل در این شهرستان در بازه اول فروردین ماه سال جاری خبر داد.

محمد افکار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت جام اظهار کرد: در بازه اول فروردین ماه سال جاری ۱۴۹ نفر با عنوان مسمومیت الکل به مراکز درمانی این شهرستان مراجعه کردند.
وی تصریح کرد: متاسفانه از این تعداد ۱۴ نفر فوت کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت جام با اشاره به اینکه ۴۰ نفر از این افراد دیالیز شدند، افزود: بقیه افراد نیز در همان بازه زمانی مرخص شدند.همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید