باشگاه خبرنگاران/ آیت الله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان میزان زکات فطره را اعلام کرد.

ایشان قوت غالب را ملاک ندانسته و پرداخت سه کیلوگرم هر کدام از خوراکی‌های که در رساله عملیه به عنوان زکات فطره ذکر شده است، همانند برنج یا گندم و یا قیمت آن را برای هر فرد کافی می‌دانند.
طبق تحقیقات انجام شده میانگین قیمت گندم برای هر فرد ١٠٠٠٠ (ده هزار تومان) و قیمت برنج برای هر فرد حدود ٥٠٠٠٠ (پنجاه هزار تومان) است.
لازم به ذکر است که مقلدین باید طبق قیمت منطقه‌ای خود محاسبه کنند و چنانچه در بعضی از مناطق قیمت کمتر یا بیشتر بوده به همان عمل کنند.