باشگاه خبرنگاران/ میزان زکات فطره از سوی دفتر آیت‌الله علوی گرگانی، مرجع تقلید شیعیان اعلام شد.

براساس اعلام دفتر آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب (برای هر نفر سه کیلوگرم) است که گندم مبلغ ۱۰۰ هزار ریال و برنج مبلغ تقریبی ۵۰۰ هزار ریال است.
مؤمنین در انتخاب هر یک از آن‌ها مخیر هستند.