ایرنا/ آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید، در پاسخ به استفتایی میزان زکات فطره و کفاره روزه را اعلام کرد.

پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله شبیری زنجانی، در پاسخ به سوال جمعی از مقلدان در خصوص میزان زکات فطریه و کفاره افطار عمدی و غیرعمدی روزه آورده است: شخصی که پرداخت زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش و کسانی که نان‌خور او هستند، هر نفر یک صاع (تقریبا ۳ کیلو و ۶۰۰ گرم) از خوراکی‌های رایج در منطقه خود (مانند گندم، برنج و غیره) یا مبلغ آن را به‌عنوان فطریه بپردازد.
دفتر آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، مبلغ ۱۲ هزار تومان را بابت فطریه هر نفر به‌حساب قیمت گندم تعیین کرده است.
در ادامه آمده است: با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف ممکن است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می‌توانند معادل مقادیر مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت نمایند. کفاره افطار غیرعمدی برای هر روز، یک مد طعام (حدود ۹۰۰ گرم به‌حساب گندم) است که در صورت اطمینان می‌توان قیمت آن را به مسکین داد تا به وکالت از مکلف، برای خودش این مقدار طعام بخرد.
دفتر آیت‌الله‌ شبیری زنجانی، مبلغ 3 هزار تومان را برای کفاره افطار غیرعمدی و مبلغ ۱۸۰ هزار تومان را برای افطار عمدی هر روز تعیین کرده است.
در ادامه آمده است: موارد مصرف زکات فطره با موارد مصرف زکات مال تفاوتی ندارد، هر چند احتیاط مستحب آن است که فقط به فقرای شیعه بلکه فقط به مساکین (یعنی فقرای به‌شدت نیازمند) پرداخت شود، همچنین کسی که نماز عید فطر می‌خواند باید فطریه را پیش از نماز عید پرداخت کند و یا به این نیت کنار بگذارد ولی اگر نماز عید نمی‌خواند باید تا غروب روز عید فطر، زکات فطره را پرداخت کند یا کنار بگذارد.