آخرین خبر/ عید سعید فطر یکی از مهم‌ترین عیدها و جشن‌های ما مسلمانان است که باید به کمک و یاری نیازمندان و فقیران بشتابیم و لبخند و شیرینی این روز را با یکدیگر تقسیم کنیم.

نگاه نیازمندان و فقیران به دست مسلمانان و مومنانی است که پس از یک ماه روزه‌داری در ماه مبارک رمضان، بندگی خالصانه و پیروزی بر هوای نفسانی خود از خداوند عیدی می‌گیرند که چه خوب است شیرینی این عید بندگی را با هم‌نوعان خود تقسیم کنیم.
عید سعید فطر یکی از مهم‌ترین عیدها و جشن‌های ما مسلمانان است که باید به کمک و یاری نیازمندان و فقیران بشتابیم و لبخند و شیرینی این روز را با یکدیگر تقسیم کنیم.
روز اول ماه شوال روز عید فطر است و پرداخت زکات فطره یا فطریه در این روز بر هر مسلمانی واجب است و چه خوب است که این فطریه را به نیازمندان آبرومند و افراد تحت پوشش کمیته امداد هدیه کنیم تا شیرینی و شادی آن را به نوعی برای خود داشته باشیم.

روش‌های پرداخت فطریه:
پرداخت فطریه از طریق کد دستوری #5*025*8877* توسط تلفن همراه
شماره کارت برای پرداخت فطریه عام ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۵۹۶۶۸
شماره کارت برای فطریه سادات ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۶۷۹۳۵
شماره کارت برای کفاره غیرعمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۷۶۲۰۹
شماره کارت برای پرداخت کفاره عمد ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۸۴۴۷۶