باشگاه خبرنگاران/ امروز ۱۰ خرداد ماه، هفتمین مرحله حمایت معیشتی به حساب سرپرستان خانوار‌ واریز می‌شود.

هفتمین مرحله یارانه معیشتی امشب (۱۰ خرداد) ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار‌ واریز می‌شود.
با اصلاح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن از 1000 به ۱۵۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد در آبان 98، طبق اعلام دولت هر ماه در قالب کمک حمایتی مبلغی به حساب خانواده‌های مشمول واریز می‌شود.
بر این اساس، خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده 2 نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده 3 نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده 5 نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می‌کند.