آخرین خبر/ آتش‌سوزی‌های جنگلی در خرداد ۹۹ نسبت به خرداد ۹۸.