ایمنا/ آخرین روند آماری استان‌ها در بحران کرونا در هفته منتهی به ۱۷ مرداد منتشر شد.

بر اساس گزارش کمیته اپیدمیولوژی و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر اساس تحلیل احتمالی، وضعیت منحنی اپیدمی اخیر در استان‌ها به شرح زیر است:(گفتنی است این تحلیل‌ها بر اساس داده‌های هفته منتهی به ۱۷ مردادماه بوده است)
استان‌های با میزان بروز بالا:
زنجان: به نظر می‌رسد روند نزولی شده است.
هرمزگان: ناسازگاری در داده‌ها دیده می‌شود.
خوزستان: روند کلی نزولی بوده است.
ایلام: روند صعودی بوده است.
لرستان: روند ثبات با تغییرات مختصر بوده است.
کرمانشاه: روند ثبات با تغییرات مختصر بوده است.
بوشهر: ممکن است شروع پیک مختصر جدید باشد.
اردبیل: روند ثبات با تغییرات مختصر بوده است.
فارس: موارد ابتلا و مرگ بالاست ولی روند نزولی شده است.
آذربایجان شرقی: روند ثبات با تغییرات مختصر ولی با موارد ابتلا و مرگ قابل ملاحظه مشاهده می‌شود.
خراسان شمالی: موارد ابتلا بالا بوده است و به نظر می‌رسد پیک جدیدی آغاز شده است.
استان‌های با بروز متوسط:
آذربایجان غربی: موارد ابتلا بالا بوده است و به نظر می‌رسد پیک جدیدی آغاز شده است.
کردستان: ناسازگاری در داده‌ها وجود دارد ولی به نظر می‌رسد روند ثبات با تغییرات مختصر بوده است.
اصفهان: موارد ابتلا و مرگ بالاست ولی روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می‌شود.
سمنان: موارد ابتلا و مرگ بالاست ولی روند ثبات با تغییرات مختصر مشاهده می‌شود.
مازندران: ناسازگاری در داده‌ها وجود داشته است ولی احتمالاً روند با سرعت کم کاهنده شده است.
کهگیلویه و بویراحمد: ناسازگاری در داده‌ها وجود داشته است ولی احتمال شروع یک اپیدمی جدید هست.
مرکزی: به نظر می‌رسد روند نزولی آغاز شده است.
کرمان: روند با سرعت کم صعودی بوده است.
همدان: روند نزولی بوده است.
یزد: ناسازگاری در داده‌ها وجود داشته است.
استان‌های با بروز کم:
خراسان رضوی: موارد ابتلا و مرگ بالا است ولی ناسازگاری در داده‌ها اجازه تحلیل درست را نمی‌دهد.
البرز: ناسازگاری در داده‌ها وجود دارد ولی به نظر می‌رسد روند نزولی شده است.
سیستان و بلوچستان: ناسازگاری در داده‌ها وجود داشته است ولی احتمالاً تغییرات چشمگیری وجود نداشته
چهارمحال بختیاری: ناسازگاری در داده‌ها وجود داشته است ولی احتمالاً تغییرات افزایشی مختصر وجود داشته است.
قزوین: ناسازگاری در داده‌ها وجود داشته است ولی احتمالاً تغییرات چشمگیری وجود نداشته
گلستان: موارد ابتلا و مرگ بالا است ولی روند کلی نزولی بوده است.
قم: روند صعودی بوده است.
خراسان جنوبی: ناسازگاری در داده‌ها وجود داشته است ولی احتمالاً ثبات نسبی وجود داشته است.
تهران: با اینکه موارد ابتلا و مرگ نسبتاً بالا بوده است ولی به نظر می‌رسد روند نزولی شده است.
گیلان: با اینکه موارد ابتلا و مرگ نسبتاً بالا بوده است ولی روند ثبات با تغییرات مختصر بوده است.
روند کلی کشور:
روند ثبات با تغییرات مختصر کاهشی دیده می‌شود.
در روند کشوری بیماری، هر چند موارد ابتلا و مرگ نسبتاً بالا است، اما ثبات و تغییرات مختصر کاهشی در آن دیده می‌شود. روند ثبات با شدت بالای ابتلا و مرگ در چهار استان (اصفهان، سمنان، گیلان و آذربایجان شرقی) و با شدت کمتر در سه استان (لرستان، کرمانشاه و اردبیل) مشاهده شد. روند صعودی یا شروع پیک در شش استان (ایلام، بوشهر، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، کرمان و قم) مشاهده شد. در هفت استان روند نزولی (خوزستان، زنجان، فارس، مرکزی، همدان، گلستان و تهران) مشاهده شد. در یازده استان (هرمزگان، کردستان، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، یزد، خراسان رضوی، البرز، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین و خراسان جنوبی) ناسازگاری داده‌ها اجازه تحلیل درستی از وضعیت اپیدمی را نمی‌دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می‌تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.