خراسان/ گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت کار از خصوصیات بازار کار نشان می دهد که در سال 96، مهم ترین دلایل بیکاری افرادی که در پنج سال اخیر شاغل بوده اند، موقتی بودن کار، پایین بودن درآمد و اخراج و تعدیل نیرو بوده است. براساس این گزارش 380 هزار نفر از شاغلان در سال گذشته به دلیل تعطیلی محل کار یا تعدیل نیرو، بیکار شده اند.این گزارش، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان یا افراد در حال تحصیل را دارای روندی نزولی نسبت به سال 95 برآورد کرده و نشان می دهد که کمترین نرخ بیکاری رشته های دانشگاهی مربوط به بهداشت و بیشترین این نرخ مربوط به رشته های «حفاظت محیط زیست» علوم حیاتی (زیستی)، و «معماری و ساختمان سازی» است.به گزارش خراسان، طیف مهمی از بیکاران در بازار کار را آن هایی تشکیل می دهند که قبلاً شاغل بوده اند. اهمیت این گروه از بیکاران به این بر می گردد که دلایل بیکاری آن ها به طیف وسیعی از عوامل فردی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. در این زمینه مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور در سال 96 را اعلام کرد. این نتایج حاکی از آن است که از مجموع سه میلیون و 200 هزار نفر بیکار کشور در سال 1396، حدود 1.8 میلیون نفر قبلاً شاغل بوده اند.گزارش وزارت کار نشان می دهد که بخش بزرگی از جامعه بیکاران قبلاً شاغل را مردان تشکیل داده اند و تعداد این افراد در سال 96 به حدود یک میلیون و 600 هزار نفر رسیده است. از منظر آسیب شناسی، عمده ترین دلایل بیکاری کل بیکاران قبلاً شاغل در سال 96، «موقتی بودن کار» بوده و بر این اساس، 25 درصد شاغلان به این دلیل بیکار شده اند. در رده بعدی، «پایین بودن درآمد» منجر به بیکاری 16.3 درصد از شاغلان شده است. «اخراج یا تعدیل نیرو» در سال 96، سومین دلیل و عامل بیکاری 14 درصد از شاغلان بوده است. پس از آن نیز، با احتساب خدمت نظام وظیفه به عنوان شغل؛ اتمام این دوره به عنوان چهارمین عامل و منشأ بیکاری 13.5 درصد از شاغلان بیان شده است. تعطیلی دایمی محل کار هم منشأ بیکاری 7 درصد از یک میلیون و 808 هزار شاغل بیکار شده در سال گذشته بوده است.نمودار، سهم هر یک از عوامل در ترک شغل شاغلان در سال های 95 و 96 را مقایسه کرده است.
نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و دانشجویان 19.4 درصد شد
در سال های اخیر، با توجه به رشد جمعیت شاغل به تحصیل در دانشگاه ها، نرخ بیکاری این قشر به یکی از شاخصه های مهم بازار کار تبدیل شده است. بر این اساس، نتایج آمارگیری وزارت کار در سال گذشته نشان می دهد که نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل در دوره های عالی برای گروه مردان و زنان به 19.4 درصد رسیده است که 0.6 درصد در مقایسه با سال 95، کاهش و 0.9 نسبت به سال های 93 و 94 افزایش را نشان می دهد. طبق این گزارش در سال 96، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان یا در حال تحصیل در گروه مردان 13.5 درصد و گروه زنان 30.4 درصد بوده است.گزارش وزارت کار از پویایی های بازار اشتغال در سال 96 نشانه این است که در این سال و در مقایسه با سال 95، بیش از 424 هزار نفر به جمعیت فعال، 385 هزار نفر به جامعه شاغلان و بیش از 39 هزار نفر به جامعه بیکاران اضافه شده است.
کدام رشته ها شاغل پرورند؟
گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نرخ بیکاری رشته های دانشگاهی را نیز تعیین کرده است. بر این اساس، در سال 96، کمترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی به ترتیب مربوط به گروه بهداشت (8.7 درصد)، تربیت معلم و علوم تربیتی (9.3 درصد)، خدمات امنیتی (10 درصد) و خدمات حمل و نقل (10.6 درصد) بوده است. بیشترین نرخ بیکاری را نیز رشته های مربوط به گروه های «حفاظت محیط زیست» (37.5 درصد)، علوم حیاتی «زیستی» (28.4 درصد) و «معماری و ساختمان سازی» (26.2 درصد) داشته اند.

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید:
آخرین خبر در سروش
http://sapp.ir/akharinkhabar
آخرین خبر در ایتا
https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5
آخرین خبر در بله
https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT
آخرین خبر در گپ
https://gap.im/akharinkhabar