آخرین خبر/ نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک گفت: اگر قرار باشد در سال جاری رشد اجاره بها متناسب با رشد قیمت مسکن باشد، مستاجران باید بیرون از شهر در چادر زندگی کنند.پیش بینی من این است که حداکثر رشد اجاره بها در شهرهای بزرگ 30 درصد است. دولت به عنوان متولی اصلی مسکن مردم، هیچ تمهیداتی برای اجاره بها ندیده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید