آخرین خبر/ در ویدئوی خبر میتوانید چگونگی حمایت از سهامداران حقیقی بازار بورس از زبان سید مهدی پارچینی، معاون شرکت بورس تهران را ببینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید