آخرین خبر/ شوخی با کاهش زباله ها پس از گرانی. رفیع گفت: از چین بریم آشغال بیاریم!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید