باشگاه خبرنگاران/ فروش خارج از شبکه یک واحد تولیدی قندریزی در زنجان، منجر به پلمب آن شد.

یک واحد تولیدی قندریزی در زنجان پس از دریافت شکرهای یارانه‌ای، آنها را به قیمت آزاد به فروش می‌رساند.

تعزیرات زنجان با در دست داشتن اسنادی از این تخلف گسترده ۶۰۰ تنی، واحد تولیدی مذکور را پلمب کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید