آخرین خبر/ وزیر ارتباطات در خصوص شبه کم فروشی اینترنت در برخی از سرویس دهندگان گفت: من گروهی را مخفیانه برای این کار مامور کردم و نتیجه در برخی استانها حکایت از کم فروشی 5 تا 8 درصدی داشت که اقدامات بعدی را صورت دادیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید