آخرین خبر/ در ویدئوی خبر توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص تحول در نوع عرضه اینترنت را میبینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید