آخرین خبر/ شریعتمداری گفت: امیدواریم تا انتهای مهر بخشی از مصوبه مجلس مبنی بر حذف یارانه سه دهک پر درآمد اجرا گردد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید