آخرین خبر/ توضیح قاضی سراج درباره حک شدن سایت وزارت سمت و ثبت سفارش 5000 خودرو. با عده ای از مسئولین وزارت سمت هم برخورد شد. هنوز هم مطمئن نیستم درست شده باشه و تخلفی صورت نگیرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید