آخرین خبر/ روحانی در جلسه امروز هیئت دولت گفت: هر توانی داشته باشیم از توان و امکان دولت استفاده خواهد شد تا مردم در فشار کمتری باشند ولی اگر مردم کمک نکنند کار سخت تر میشود.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید