آخرین خبر/ توصیه احسان علیخانی به کسانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند: ماشین و خونتو نفروشی ببری تو بورس که ضرر میکنی.