ایلنا/ مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین از آغاز عملیات اجرایی ۱۲۰۰ واحد از طرح اقدام ملی مسکن در مهرگان طی ماه جاری خبر داد.

ابراهیم مبارک‌قدم با اعلام این خبر گفت: در همین راستا در شهرهای تاکستان، آبیک، بیدستان، اقبالیه، محمودآباد و بوئین زهرا زمین ها با صورتجلسه و مختصات تحویل کارگذار شده است و فقط کارهای مربوط به شهر اسفرورین باقی مانده که باید تحویل شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: با توجه به برنامه پیش‌بینی شده در طرح اقدام ملی مسکن، تعداد واحدهای در نظر گرفته شده جهت ساخت به جز در مهرگان در تاکستان ۸۲ واحد، بیدستان ۶۹ واحد، بوئین زهرا ۱۶ واحد، اقبالیه ۲۳۲ واحد، آبیک ۱۶۰ واحد، محمود آباد نمونه ۸۴ واحد، خرمدشت ۲۰ واحد و اسفرورین ۲۰ واحد است.
مبارک قدم با اشاره به اینکه در حوزه شهرسازی باید به صورت جداگانه برای شهرها برنامه زمان بندی تعریف شود، اضافه کرد: در حال حاضر به جز شهر آبیک در سایر شهرها ضوابط و سایت به بنیاد مسکن ابلاغ شده است.

وزارت راه و شهرسازی در راستای کمک به تأمین مسکن، طرح « اقدام ملی تأمین مسکن » را در قالب احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه‌ریزی کرده است.