نود اقتصادی/ معاون وزیر اسبق در خصوص دور نمای فروش مشتقات نفتی گفت: باید اول کیفیت بنزین ایران را افزایش دهیم و بعد به فکر صادرات بنزین به سایر کشورها نیز باشیم.

ابراهیم رادو افزون، معاون وزیر اسبق نفت گفت: صادرات بنزین ایران به ونزوئلا دستاورد بزرگی برای کشور بود/ باید به فکر بهبود کیفیت بنزین داخل باشیم تا بتوانیم بازارهای دیگری بجز ونزوئلا را برای صادرات پیدا کنیم/ چرا باید عراق و افغانستان از بنزین ایران استقبال نکنند؟